Acta Geographica silesiana
PL / EN

Rada Naukowa:

Żanna ATUTOWA
Instytut Geografii im. W. B. Soczawy SO RAN, Irkuck (Rosja)

Mirzohamdam E. CHOŁBIEGOW
Tadżycki Państwowy Uniwersytet Medyczny im. Awicenny, Duszanbe (Tadżykistan)

Radosław DOBROWOLSKI
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Romeo EFTIMI
Albańska Służba Geologiczna, Tirana (Albania)

Jacek JANIA
Uniwersytet Śląski, Sosnowiec

Karel KIRCHNER
Instytut Geoniki Akademii Nauk Republiki Czeskiej, Brno (Czechy)

Marzena LAMPARSKA
Uniwersytet Śląski, Sosnowiec

Regina MORKUNAITE
Instytut Geologii i Geografii, Wilno (Litwa)

Bimba-Cyrien B. NAMZAŁOW
Buriacki Uniwersytet Państwowy, Ułan-Ude, Rosja

Magdalena RATAJCZAK-SZCZERBA
Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań

Bogdan RIDUSZ
Narodowy Uniwersytet Czerniowiecki im. J. Fiedźkowicza, Czerniowce (Ukraina)

Fiodor A. ROMANIENKO
Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M. W. Łomonosowa, Moskwa (Rosja)

Walerian A. SNYTKO
Instytut Historii Nauk Przyrodniczych i Techniki im. S.I. Wawiłowa RAN, Moskwa (Rosja)

József SZABÓ
Uniwersytet Debreczyński, Debreczyn (Węgry)

Zdeněk SZCZYRBA
Uniwersytet Palackiego, Ołomuniec (Czechy)

Borys P. WŁASOW
Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk (Białoruś)