Acta Geographica silesiana
PL / EN

Rada Redakcyjna:

Tadeusz SZCZYPEK - redaktor naczelny
Uniwersytet Śląski, Sosnowiec

Wiaczesław ANDREJCZUK - redaktor tematyczny - geografia fizyczna
Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Jolanta PEŁKA-GOŚCINIAK - redaktor językowy
Uniwersytet Śląski, Sosnowiec

Ivan I. PIROZHNIK - redaktor językowy
Akademia Pomorska, Słupsk

Oimahmad RAHMONOV - redaktor tematyczny - ekologia
Uniwersytet Śląski, Sosnowiec

Jerzy RUNGE - redaktor statystyczny
Uniwersytet Śląski, Sosnowiec

Maria TKOCZ - redaktor tematyczny - geografia społeczno-ekonomiczna
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Katowice