Acta Geographica silesiana
PL / EN
tom 13

Tom 13


rok wydania 2013
Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.
Artykuły:

E. Duś, E. Zuzańska-Żyśko - Tendencje zmian w strukturze handlu detalicznego w Sosnowcu

M. Fajer, J.M.Waga - Powierzchniowe utwory geologiczne rezerwatu przyrody Góra Zborów

V. Gorun - Dregged material disposal in open water - calculation of suspension diffusion

G. Kłys - Antropogeniczne podziemia jakomiejsca zimowania nietoperzy

M. Miazga - Ocena naturalnej podatności na degradację oraz jakość wód zbiornika Wapienica

L.I. Popkowa, S.G. Kazakow - Koncepcja Atlasu społeczno-ekonomicznego obwodu kurskiego

M. Pukowska-Mitka, M. Tkocz - Turystyka w powiecie cieszyńskim

T. Spórna, W. Dragan - Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym centralnej części Sosnowca w latach 1993-2012

S. Śliwińska, T. Parusel, A. Latała - Human impact on the harmful algae blooms and allelopathic effects of cyanobacteria and microalgae in Baltic Sea - a review

S. Wika, T. Beczała - Zbiorowiska roślinne zdominowane przez gatunki inwazyjne i ekspansywne w kamieniołomach powapiennych Pogórza Cieszyńskiego