Acta Geographica silesiana
PL / EN
Tom 13/1 (33)

Tom 13/1 (33)


rok wydania 2019
Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.




Artykuły:

Andrejczuk W., Eftimi R., Puchejda W., Szczypek T. - Park Narodowy Gauja na Łotwie. Wybrane aspekty.

Krasnopolskaya N., Potapowa A., Golub G., Pogrebskyi T. - Current trends of using scientific potential of Volyn region.

Popkova L., Kazakov S. - Nauchnoye sotrudnichestvo pri issledovanii gieografii prigranichnykh territoriy.

Więsek M. - Oznaczanie wilgotności gruntu z wykorzystaniem modułów Arduino oraz analiza precyzji uzyskanych wyników.

Wilczek Z., Wytyczak K,, Zarzycka M. - Walory szaty roślinnej jako podstawa powołania nowych form ochrony przyrody w masywie Ochodzitej (Beskid Śląski).