e Acta Geographica Silesiana
Acta Geographica silesiana
PL / EN
Tom 16/4 (48)

Tom 16/4 (48)


rok wydania 2022
Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.
Artykuły:

Ozierowa N.A. - Badania rosyjskiego historyka geografii Aleksieja W. Postnikowa dotyczące rozwoju polskiej kartografii i wydanie Atlasu Statystycznego Królestwa Polskiego 1843 r. w roku 2021 - Issledowanija rossijsko - Kopia

Potapova A., Pohrebskyi T., Golub G., Golub V., Sosnytska Ya. - Economic potential of Volyn Region.

Szczypek T., Puchejda W., Kupka R., Bugdol J. - Błękitne Oko - największe żródło krasowe w Albanii.