Acta Geographica silesiana
PL / EN
tom 17

Tom 17


rok wydania 2014
Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.
Artykuły:

Jarosław Banaszek, Artur Szymczyk - The influence of human impact on the diversity of species on the example of the landscape conservation protected area.

Dominika Dąbrowska, Marek Sołtysiak - Mathematical assessing of the groundwater quality, a case study from Lipówka landfill.

Natallia D. Hryshchankava - Geoecological assessment of the natural resources potential in lake geosystems of the Belarusian Poozerye.

Konstantin Niemets, Taras Pogrebskyi, Yevgenia Telebeneva, Vadim Likhvan - Modeling of the developmental trajectory of regional sociogeosystems of Ukraine, analysis and visualization of the results.

Ludmila Niemiec, Anna Kuleszowa, K. Segida, Ludmila Kliuczko - Socialno-ekonomiczeskije aspekty razwitia prigranicznogo regiona w uslowiach sowremiennych processow ewrointegracii (na primierie Charkowskoi obla.

Jerzy Nita, Malgorzata Nita - Walory geologiczne gminy Woźniki

Aleksiej A. Nowik, Boris P. Własow, Igor A. Rudakowskij - Gieoekologiczeskije osobiennosti ozior Sriedniemiomanskoj nizmiennosti.

Jolanta Pełka-Gościniak - Threats and values in the area of Silesian Voivodeship.

Artur Szymczyk - Maty glonowe jako ważny czynnik w formowaniu zespołów szczątków karpologicznych w płytkich zbiornikach wodnych (badania wstępne).

Anna Wachowicz-Pyzik, Justyna Mazurkiewicz - Legal regulations associated with the use of low temperature energy from mine water.