Acta Geographica silesiana
PL / EN
Tom 12/4 (32)

Tom 12/4 (32)


rok wydania 2018
Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.
Artykuły:

Fatiejewa A. Ju.- Fabryka oleju i mydla polskiego zesłańca Sawiczwewskiego - materiały archiwalne jako podstawa rozwoju turystyki poznawczej.

Ilizarow S. S., Snytko W. A., Szczypek T. - Gieografija gienieralnaja Biernharda Wariena - 300 liet pierwoj publikacii w Rossii.

Kupka R. - Propozycja utworzenia stanowiska dokumentacyjnego w Katowicach-Wełnowcu. Informacja ogólna.

Molenda T. - Wybrane atrakcje geoturystyczne południowo-wschodniego Kazachstanu.pdf

Szczypek T., Snytko W. A., Atutowa Ż., Kobyłkin D. W. - Współczesne piaski eoliczne międzyrzecza Selengi i Czikoja (Zachodnie Zabajkale).pdf

Zbucki Ł., Konopka A.- Zmiany użytkowania terenu w Białej Podlaskiej w latach 1983-2015..pdf

Zienkiewicz A., Czapiewska G. - Rola środków pomocowych Unii Europejskiej w rozwoju turystyki.pdf