Acta Geographica silesiana
PL / EN
Tom 14/1 (37)

Tom 14/1 (37)


rok wydania 2020
Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.
Artykuły:

Dorożko N.W., Wienczikow W. Ja.,Diemin W. S., Swietaszew A. G., Turyszew L. N. - Ocenka obszczej i ultrafiolietowoj obłuczennosti powierchnosti ozior po dannym naziemnych nabliudienij, na primierie ozior Naroczanskoj gruppy.

Namzałow B.-C. B.- Warunki naturalne Tuwy i południowo-wschodniego Ałtaju (Rosja).

Romanczuk A. I., Chomicz S. A., Danilczenko A. O., Suchowiło N. Ju., Makariewicz T. A. - Morfomietriczeskije paramietry miełowych karjernych wodojomow Biełarusi kak kliuczewoj faktor ustojcziwogo funkcionirowanija w usłowijach..

Szczypek T., Puchejda W., Bugdol J., Kupka R. - Piaski Deliblatskie w dolinie Dunaju (północna Serbia).