Acta Geographica silesiana
PL / EN
Tom 14/2 (38)

Tom 14/2 (38)


rok wydania 2020
Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.
Artykuły:

Ozierowa N.A., Aleksandrowskaja O.A., Snytko W. A., Szczypek T. - Wodopolzowanije na Sicilii w zapiskach putieszestwiennikow XVIII-pierwoj połowiny XIX ww., opublikowannych w Rossii.pdf

Puhach S., Maister A. - Spatial features of the distribution of social network services in Volyn Region of Ukraine.

Własow B.P., Szczypek T. - Zmiany stanu hydroekologicznego Jeziora Orzechowskiego (zachodnie Polesie Białoruskie) pod wpływem melioracji jego zlewni.