Acta Geographica silesiana
PL / EN
Tom 15/2 (42)

Tom 15/2 (42)


rok wydania 2021
Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.
Artykuły:

Brahim D., Houcine B. - Inequalities in the environmental quality of the neighborhoods of an Algerian border town (case of Tebessa extreme East of Algeria).

Gołub G., Pogriebskij ^T., Potapowa A., Dawydiuk W. - Geopoliticzeskije pricziny i osobennosti konflikta mieżdu Armenijej i Azerbajdżanom.

Potapova A., Pohrebskyi T., Golub G., Hlushko S. - The scientific potential of Volyn Region.

Słaszczuk A., Biernadskaja G. - Znaczenije turistsko-informacionnych centrow w turisticzeskoj otrasli Rowenskoj oblasti.

Snytko W. A., Szczypek T., Zuliar Ju. A. - Bajkalska Zatoka Prował.