Acta Geographica silesiana
PL / EN
tom 16

Tom 16


rok wydania 2014
Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.
Artykuły:

Olga Aleksandrowskaja, Walerian Snytko, Wiera Szirokowa, Natalia Erman - Swidietielstwa oswojenija wodorazdieła Bałtijskogo, Czernogo i Kaspijskogo moriej

Wiaczesław Andrejczuk - Krajobraz krasowy jako system

Diana Burlibayeva, Christian Opp, Ivan Kirvel - Temporal changes in hydrochemical regime of transboundary Irtysh river

Olga Janowskaja, Marcin Rechłowicz, Konstantin Niemiec - Tierritorialnaja diffieriecyacija sfiery kultury Charkowskoj obłasti Ukrainy

Ivan Pirozhnik - Riegionalnoje razwitije i tipołogija riegionow Biełarusi po urowniu socialno-ekonomiczeskogo potienciała

Piotr Raźniak, Anna Winiarczyk-Raźniak - Warunki mieszkaniowe jako wymiar procesów suburbanizacyjnych w wybranych obszarach metropolitalnych w Polsce

Alexei Shavel - The peculiarities of geographical and commodity structure of exports of the Republic of Belatus

Tadeusz Szczypek, Stanisław Wika, Ewa Dańczak - Roślinność uwarunkowana ukształtowaniem terenu na obszarze lelowskiej wyspy lessowej (pogranicze Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej i Wyżyny Przedborskiej)