Acta Geographica silesiana
PL / EN
tom 18

Tom 18


rok wydania 2015
Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.
Artykuły:

Dominika Dąbrowska, Marek Sołtysiak - Zmiana liczby zbiorników wodnych w Katowicach w latach 193-2014

Anatoliy B. Imetkhenov, Valerian A. Snytko, Tadeusz Szczypek - Zaseczki Iwana Diemientjewicza Czerskogo na Bajkale kak pamiatnik istorii nauki

Stanislav G. Kazakov, Anastasia O. Kharchenko, Alexandr A. Chernyshev - Problems in geodemographic research in post-soviet Russia (at example of Kursk city)

Marek Mróz - Baza funkcjonalna dworców kolejowych w konurbacji katowickiej

Konstantin Niemets, Katerina Segida, Taras Pogrebsky, Irina Barilo - Spatial and statistical analysis of settling in the region (on the example of Poltava region, Ukraine)

Lyudmyla Niemets, Lyudmyla Kliuchko, Anna Kuleshova, Anastasiia Mazurova - Development features of region health care in the European and Ukrainian context (on the examole of Kharkiv region)

Jolanta Pełka-Gościniak - Plany zagospodarowania zwałowisk odpadów powęglowych KWK Murcki w Katowicach

Marcin Rechłowicz - Osnownyje naprawlenija restrukturizacii gornoj promyszlennosti w Donieckom ugolnom bassiejnie

Martyna A. Rzetala, i Mariusz Rzetala - Rodzaj użytkowania terenu jako wskaźnik antropogenizacji zlewni i zbiorników wodnych (na przykładzie Wyżyny Śląskiej i jej obrzeży)