Acta Geographica silesiana
PL / EN
tom23

Tom 23


rok wydania 2016
Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.
Artykuły:

Andrejczuk W. - Unikalnyj tip korrozionnych obrazowanij w pieszczerie Zoluszka (Ukraina-Moldowa).

Andrejczuk W. Kolonnyje zaly kak stadija w morfologiczeskom razwitii labirintowych pieszczer.

Balcer I., Gileckij Io. - Sostojanije i naprawlenija realizacii ustojcziwogo razwitija sielskoj miestnosti Iwano-Frankowskoj oblasti.

Dąbrowska D., Witkowski A., Sołtysiak M. - Szacowanie precyzji oznaczeń zawartości chlorków z zastosowaniem fotometru Slandi LF300.

Doroz-Tomasik H. - Potencjał przestrzeni miejskiej dla rekreacji konnej (na przykładzie Katowic).

Dyukanova E. N., Kretova O. G. - Current conditions of demographic situation in the city of Kursk.

Halabowski D., Wilczek Z., Błońska A. - Ochrona walorów botanicznych użytku ekologicznego Przygiełka wobec nasilającej się antropopresji.

Lamparska M. - The post-industrial tourist route in Poland and The Czech Republic borderland.

Łodziana B. - Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w mieście (na przykładzie Bielska-Białej).

Nita J., Nita M. - Walory geologiczno-geoturystyczne na obszarze gminy Żarki.

Slyvka R., Zakutynska I.- Spatial features of military urbicide in Ukraine.

Tomczyk A. M., Jasik D. - Warunki termiczne w Poczdamie w latach 1896-2015.pdf