Acta Geographica silesiana
PL / EN
Tom 11/3 (27)

Tom 11/3 (27)


rok wydania 2017
Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.
Artykuły:

Doroz-Tomasik H., Wolak D. - Komercjalizacja w turystyce a opinie turystów.

Fajer M., Waga J. M. - Turbiny wiatrowe na obszarach osuwiskowych. Przykład błędu w planowaniu przestrzennym z Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej.

Jaguś A. - Kaskada Soły jako źródło wody wodociągowej.

Namzałow B. B.,Snytko W. A., Wika S., Szczypek T. Charakterystyka roślinności psammofilnej Manchan-Ełysu (Za-bajkale Zachodnie)

Nita J., Nita M. - Geoturystyczne walory gminy Janów.

Pirozhnik I. - Tendencje transformacji gospodarczej i rozwoju regionalnego Białorusi.