Acta Geographica silesiana
PL / EN
Tom 15/1 (41)

Tom 15/1 (41)


rok wydania 2021
Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.
Artykuły:

Pirozhnik I. I., Szczypek T., Własow B. P., Własowa D.B. - Zmiany użytkowania gruntów w latach 1865-2019 na dawnym pograniczu polsko-białoruskim.

Potapova A., Pohrebskyi T., Golub G., Hlushko S. - The food problem of Ukraine.

Waga J. M., Fajer M. - Formy osuwiskowe w południowo-zachodniej części Kotliny Oświęcimskiej - rozmieszczenie i uwarunkowania rozwoju.