Acta Geographica silesiana
PL / EN
tom 14

Tom 14


rok wydania 2013
Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.
Artykuły:

W. Bardziński, A. Feliksik, P. Olejniczak, T. Szczypek, S. Wika, J. Żaba - Zlepieniec parczewski z Olkusza i związana z nim szata roślinna

D. Błażyca, M. Rzętała - Uwarunkowania wahań stanów wody w zbiorniku Pławniowice

A. Hibszer - Values of nationalparks in the light of questionnaire survey of communities of parks' municipalities

J. Jilek - New species of the genus Juno (Iris) from Central Asia

S. G. Kazakow, S. A. Ch. Al Azzawi - Socyalno-ekonomicheskaya differencyacya territorii g. Bagdada

A. Mandal - Funkcje miast i ich subkiektywna percepcja (na przykładzie regionu śląskiego)

J.Pełka-Gościniak- Walory przyrodnicze a zagrożenia środowiska na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego

M. Ratajczak-Szczerba - Geo- i bioróznorodność Doliny Środkowej Noteci i Doliny Dolnej Gwdy szansą rozwoju geoturystyki

A. Soczówka - Dostępność komunikacji miejskiej i podmiejskiej w kraju morawsko-śląskim w Republice Czeskiej