Acta Geographica silesiana
PL / EN
tom 15

Tom 15


rok wydania 2014
Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.
Artykuły:

Chernyshev A.A., Kazakov S.G. - The current state and problems of the Russian Central Forest-Steppe wetland ecosystems

Mazurek K. - Wpływ eksploatacji węgla kamiennego na ukształtowanie powierzchni wybranych fragmentów miasta Ruda Śląska w latach 1975-2011

Nita J., Nita M. - Walory geologiczno-geoturystyczne gminy Koziegłowy

Ratajczak-Szczerba M.- Znaczenie dziedzictwa geomorfologicznego obszarów nizinnych w turystyce w świetle różnych metod badawczych

Szmytkie R. - Szata informacyjna miast-zlepieńców

Tomczyk A.M. - Wpływ makroskalowych typów cyrkulacji na występowanie pokrywy śnieżnej w Europie