Acta Geographica silesiana
PL / EN
tom 24

Tom 24


rok wydania 2016
Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.
Artykuły:

Andrejczuk W. - HIMALAJE: SZKIC FIZYCZNOGEOGRAFICZNY - PRZYRODA NIEOŻYWIONA.

Andrejczuk W. - HIMALAJE: SZKIC FIZYCZNOGEOGRAFICZNY - BIOTA, PIĘTRA ROŚLINNE I KRAJOBRAZY.

Berbesz A., Szmytkie R. - Przeobrażenia morfologiczne jednostek o wiejskiej genezie w strukturze przestrzennej miasta śreniej wielkości. Przykład Lublińca.

Iluk J. - Wplyw tytułu tekstu oraz konstruktywistycznego podejścia na efektywność przyswajania wiedzy z podręczników do nauczania geografii.

Jewstropjewa O. W., Szczypek T., Alioszina I.N. - Turystyka nad Bajkałem - ogólna charakterystyka destynacji.

Lamparska M.- Krótka geografia piwa.

Pełka-Gościniak J. - LITHODYNAMICS OF AEOLIAN SANDS IN THE EASTERN PART OF THE SILESIAN UPLAND .

Pirozhnik I. - Życie dla Białorusi - 125 rocznica urodzin Arkadego Smolicza - pierwszego profesora geografii na Białorusi.

Szewczuk S. N. Czynniki rozwoju szkoły naukowej geografii społecznej na Ukrainie w drugiej połowie XX i na początku XXI wiek