Acta Geographica silesiana
PL / EN
Tom 12/2 (30)

Tom 12/2 (30)


rok wydania 2018
Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.
Artykuły:

Andrejczuk W.- Fizyczne efekty towarzyszące powstawaniu zapadlisk.

Barskiy Yu., Bernadskiy A. - Wliyaniye migracionnykh processow na strukturu rynka truda w Wolynskoy oblasti.

Doroz H. - Perception of tourismscape in sustainable and mass tourism destinations (based on visitors' opinions).pdf

Fajer M. - Przeobrażenia systemu wodnego w dolinie Liswarty koło Krzepic w okresie ostatnich 700 lst pod wpływem działalności człowieka.

Lamparska M. - Nielegalne górnictwo węgla kamiennego w Katowicach w latach 1929-1933 jako postindustrialne dziedzictwo miasta.

Puchejda W., Kupka R. - Wybrane przyrodnicze i przyrodniczo-kulturowe walory turystyczne Pustyni Negew (Izrael)_.