Acta Geographica silesiana
PL / EN
Tom 13/2 (34)

Tom 13/2 (34)


rok wydania 2019
Strona tytułowa, redakcyjna i spis treści.
Artykuły:

Barskij Ju., Pogriebskij T., Gołub G., Slipczuk A. - Wlijanije biezraboticy na formirowanije ekonomiczeskoj sostawliajuszczej trudowogo potienciała.

Barysenko-Klepacz N. - Powyszenije dostupnosti gorodow dlia liudiej s osobymi potriebnostiami kak nieotjemliemyj eliemient razwitija inkliuziwnogo turizma.pdf

Dacy-Ignatiuk K. - Percepcja przestrzeni miasta Tychy przez młodzież gimnazjalną - wybrane aspekty.pdf

Eftimi R., Andreychouk V., Szczypek T., Puchejda W. - Karst springs of Albania and their management.pdf

Hibszer A. - Główne kierunki działalności Polskiego Towarzystwa Geograficznego (PTG) w regionie śląsko-zagłębiowskim.W 90. rocznicę utworzenia oddziału PTG w Katowicach.pdf

Łaganowska N. - Wpływ składowiska odpadów górniczych =Pochwacie= na środowisko gruntowo-wodne na podstawie badań monitoringowych.pdf

Molenda T. - Atrakcje geoturystyczne Gruzji (na przykładzie wybranych obiektów z obszarów krasowych i wulkanicznych).pdf

Pirozhnik I. - Układ przestrzenny rybołówstwa na świecie i zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego krajów Europy.pdf